Aktualności

29 stycznia 2020

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia spółki PROZAP Sp. z o.o. w Puławach ze spółką KONCEPT Sp. z o.o. w Policach. W związku z powyższym spółka KONCEPT Sp. z o.o. została Oddziałem w Policach spółki PROZAP Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. KONCEPT Sp. z o.o. w Policach na Spółkę Przejmującą tj. PROZAP Sp z o.o. w Puławach.


12 listopada 2019

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Prozap Sp. z o.o. w Puławach z KONCEPT Sp. z o.o. w Policach.


30 sierpnia 2019

W związku z planowanym połączeniem spółek „KONCEPT” Sp. z o.o. i PROZAP Sp. z o.o., zarządy obu spółek podpisały sporządzony i uzgodniony przez nie Plan Połączenia.

 • Plan połączenia PROZAP Sp. z o.o. i „KONCEPT” Sp. z o.o.
 • Sprawozdanie Zarządu PROZAP Sp. z o.o.
 • Sprawozdanie Zarządu „KONCEPT” Sp. z o.o.
 • O Firmie

  PROZAP Sp. z o.o. Oddział w Policach powstał 29 stycznia 2020 z połączenia spółek PROZAP Sp. z o.o. i KONCEPT Sp z o.o.

  KONCEPT Spółka z o.o. utworzona została przez Zakłady Chemiczne Police S.A. w listopadzie 2001 roku poprzez wydzielenie ze swojej struktury organizacyjnej biura projektowo - konstrukcyjnego działającego 25 lat.

  Firma zatrudnia 35 osób, stanowimy zgrany kolektyw projektantów z wieloletnią praktyką zawodową oraz młodych absolwentów szkół wyższych. Wykonujemy kompletne, wielobranżowe projekty dla instalacji produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Naszym zleceniodawcom udzielana jest wszelka pomoc zarówno w rozwiązywaniu problemów dotyczących pracujących instalacji, jak również ich modernizacji. Zapewniamy nadzór nad realizowanymi zadaniami oraz kierowanie projektami a także prowadzenie spraw formalnych zmierzających do uzyskania decyzji administracyjnych.

  Mamy w swoim dorobku największe i bardzo odpowiedzialne aplikacje w północnej części Polski. Do najważniejszych z nich należą:

  • Komputeryzacja Wydziału Mocznika w ZCh "POLICE" S.A.,
  • Komputeryzacja Wydziału EC-2 w ZCh "POLICE" S.A.,
  • Komputeryzacja Wydziału Stokażu Amoniaku w ZCh "POLICE" S.A.,
  • Wizualizacja układu CCW ob. W-126/127 - Wydział Przygotowania Wody w ZCh "POLICE" S.A."

  Biuro Projektowo-Konstrukcyjne KONCEPT Sp. z o.o. Srebrnym Partnerem firmy ASTOR w zakresie "Systemów sterowania dla procesów ciągłych":

 • Certyfikat 2010
 • Certyfikat 2009
 • Lista referencyjna
 • Oferta

  W strukturę firmy wchodzi branża technologiczna i instalacyjna, budowlana, mechaniczna, elektryczna i AKPiA. Każda z wymienionych branż wykonuje następujące usługi:

  Branża technologiczna i instalacyjna

  Wykonujemy koncepcje i projekty zarówno procesowe jak i techniczne instalacji przemysłowych w zakresie doboru i rozmieszczenia aparatury, orurowania a także przyłączy mediów energetycznych i kanalizacji. Posiadamy także bardzo duże doświadczenie w projektowaniu instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych, instalacji co, kanalizacji przemysłowej i sieci wodociągowych, instalacji wysokociśnieniowych w tym instalacji przetwarzających media niebezpieczne i toksyczne.

  Branża budowlana

  Wykonujemy projekty budowlane oraz wykonawcze zarówno z zakresu budownictwa przemysłowego jak i ogólnego. Głównie projektujemy obiekty budowlane pod wszelkiego typu instalacje przemysłowe, w tym realizujemy przebudowy obiektów dostosowujące je do nowych potrzeb. w budownictwie przemysłowym wyspecjalizowaliśmy się w opracowywaniu projektów m.in. mostów przenośnikowych, estakadach, konstrukcjach wsporczych pod urządzenia i instalacje. w ramach budownictwa ogólnego wykonujemy projekty budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynki rolnicze oraz projekty zagospodarowania terenu.

  Branża mechaniczna

  Wykonuje projekty urządzeń typu zbiornikowego na różnorodne media, w tym także zbiorniki podlegające dozorowi technicznemu (UDT), wymienniki ciepła, mieszadła, zabezpieczenia chemoodporne i antykorozyjne, urządzenia linii produkcyjnych i transportu ciągłego - zasobniki, przesypy, przenośniki (zwłaszcza taśmowe), stacje przesypowe, wózki zrzutowe. Projekty technologiczne montażu i demontażu zespołów lub urządzeń - operacje transportowe z użyciem wciągników lub wciągarek, tory jezdne wciągników. Projekty układów napędowych maszyn i urządzeń, reduktory, przekładnie zębate, łańcuchowe, pasowe, konstrukcje stalowe - zespoły wsporcze, pomosty obsługowe, oprzyrządowanie do prac montażowych, spawalniczych, obróbki skrawaniem, kształtki rurowe, rozwinięcia elementów wykonanych z blachy - niezależnie od stopnia ich rozbudowania.

  Branża elektryczna i AKPiA

  Projektujemy instalacje siłowe NN i SN, układy automatyki, sterowania i sygnalizacji, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Cyfrowe systemy automatyki oparte na sterownikach programowalnych PLC i systemy DCS. Oprogramowanie sterowania i wizualizacji. Układy napędowe z wykorzystaniem przemienników częstotliwości. Układy pomiarów i automatyki w oparciu o tradycyjne układy w systemie elektronicznym i sterownikowym.

  Osiągnięcia

  Przez lata działalności projektowej Biura Projektów, później Spółki KONCEPT, a obecnie PROZAP Sp. z o.o. Oddział w Policach powstało wiele opracowań projektowych, na podstawie których zrealizowano zadania inwestycyjne. Naszymi wizytówkami są:

  • Projekt procesowy wytwórni bieli tytanowej dla YU-GANG-Tioxide Co. Ltd. (Chiny)
  • Projekt techniczny wytwórni koagulantów żelazowych dla KEMIRA KEMI AB
  • Projekt techniczny instalacji produkcji roztworu mocznika (DISTARPOL) dla Z. Ch. "POLICE" S.A.
  • Projekty instalacji amoniakalnych, nawozowych, kwasu siarkowego i fosforowego a także pigmentów tytanowych dla Z. Ch. "POLICE" S.A.
  • Projekt trzeciego ciągu mielenia surowców tytanonośnych dla Z. Ch. "POLICE" S.A.;
  • Projekt instalacji filtracji siarczanu żelaza dla Z. Ch. "POLICE" S.A.
  • Komputeryzacje Zakładu Mocznika, Elektrociepłowni EC-II, Stokażu Amoniaku, Wydziału Nawozów II, (od projektu, poprzez rozruch, przeszkolenie obsługi, przekazanie do eksploatacji, aż po dokumentację powykonawczą),
  • Modernizacja grzejnika rozruchowego na Zakładzie Amoniaku, moc 4MW,
  • Modernizacja napędów pomp amoniaku i karbaminianu - układy napędowe z zastosowaniem przemienników częstotliwości, silniki o mocach do 355 kW

  Współpraca

  W realizacji tematów projektowych dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" SA współpracujemy z największymi i najbardziej znanymi producentami urządzeń, rur i armatury dla przemysłu chemicznego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Do najbardziej znanych należą:

  • AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o.
  • AZ ARMATUREN POLSKA Sp. z o.o.
  • BP TECHEM S.A.
  • KLINGER w POLSCE Sp z o.o.
  • KTB Pompy i Armatura Sp. z o.o.
  • MARLEY Polska Sp. z o.o.
  • PLASTICON Polska S.A.
  • PVG Sp. z o.o.
  • SPIRAX SARCO Sp z o.o.
  • VAK-POL&GAZ Sp. z o.o.
  • YORK POLSKA
  • ZAMKON ARMATUREN
  • SPETECH Sp. z o.o.
  • RADPOL Sp. z o.o.
  • i wiele innych.

  • Współpracujemy również z innymi biurami projektów zarówno w regionie jak i w całej Polsce, między innymi:

  • BIMOR Sp. z o.o. Szczecin
  • Biuro Projektowo-Konsultingowe Sp. z o.o. - Szczecin
  • GEOPROJEKT Sp. z o.o. - Szczecin
  • PROAT Sp. z o.o. - Szczecin
  • PROCHEM SA - Warszawa
  • PROSPEL Sp. z o.o. - Szczecin
  • PROTECH Sp. z o.o. - Włocławek
  • WiR Sp. z. o.o. - Gliwice

  Praca

  Jeśli jesteś osobą energiczną i kreatywną, a pracę zespołową uważasz za klucz do sukcesu i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, wyślij swoje CV i list motywacyjny na nasz adres.

  Kontakt

  adres
  PROZAP Sp. z o.o. Oddział w Policach
  ul. Kuźnicka 1
  72-010 Police
  telefon
  tel.: 91 317 33 53
  fax: 91 317 25 22

  p.o. Dyrektora Oddziału w Policach: Dariusz Chrząszczewski
  tel.: 91 317 11 60, kom.: 609 859 923
  e-mail: dchrzaszczewski@prozap.com.pl

  Dyrektor Ekonomiczny: Barbara Chamera
  tel.: 91 317 45 04
  e-mail: bchamera@prozap.com.pl

  Kierownik Pracowni Technologiczno-Instalacyjnej: Piotr Nowak
  tel.: 91 317 33 95
  e-mail: pnowak@prozap.com.pl

  Kierownik Pracowni Budowlano-Mechanicznej: Ryszard Radomski
  tel.: 91 317 31 78
  e-mail: rradomski@prozap.com.pl

  Kierownik Pracowni Elektrycznej i AKPiA: Adam Bogrec
  tel.: 91 317 43 69
  e-mail: abogrec@prozap.com.pl